topbicycle - půjčovna kol
- půjčovna kol topbicycle - půjčovna kol
tel. / fax:+420 519 513 746
e-mail:info@topbicycle.com
 
Půjčovna kol Mapy Přeprava zavazadel Asistenční služby Průvodci Doprovodné vozidlo Navigace GPS Rezervace ubytování Konzultace trasy
 
 
 

Vyzkoušejte
Sestavte si 
cenu Vašeho cyklovýletu

Naše  tipy
na cyklotrasy, ale kola Vám půjčíme kdekoli
TOP 5
1. Dunajská stezka
Passau - Wien
2. Greenways
Wien - Praha
3. Jantarová stezka Budapest - Krakow
4. Labská stezka
Praha - Drážďany
5.Wien - Krakow

 

Česká republika

Obec Hošťálková na VsetínskuKonzultace trasy > Cykloregiony >Západní Karpaty - Hostýnské vrchy

Západní Karpaty - Hostýnské vrchy

Hostýnské vrchy jsou součástí oblouku Západních Karpat. Je to lesnatá vrchovina malebně vystupující z nižších plošin Kelčské pahorkatiny, Holešovské plošiny a Fryštácké brázdy. Dominantou pohoří je hřeben Kelčského Javorníka 865 m n. m. Součástí tohoto masívu je rovněž Čerňava s vrcholovými flyšovými skalisky. Jedlobukové porosty Čerňavy jsou, jako přirozený karpatský prales, vyhlášeny přírodní rezervací. Na jejím západním úbočí se nachází puklinová jeskyně Smrdutá se sintrovou výzdobou.

   
Jednodenní cyklotrasy:    

I. Vsetín – Bystřička – Chléviska – Semetín - Vsetín
délka: 43,4

II. Vsetín – Vartovna – Všemina – Chléviska – Vsetín
délka: 43,3 km


III. Zlín – Kašava - Kopná – Ondřejovsko – Fryšták - Zlín
délka: 52,4 km


IV. Zlín – Žeranovice - Hostýn – Lukov - Zlín
délka: 54,1 km


V. Zlín – Lípa - Všemina – Kašava - Ondřejovsko - Zlín
délka: 60 km

VI. Bystřice pod Hostýnem – Hostýn – Troják – Rajnohovice – Tesák – Bystřice pod Hostýnem
délka: 39,5 km

 


BystřičkaI. Vsetín – Bystřička – Chléviska – Semetín - Vsetín

délka: 43,4 km

Trasa začíná ve Vsetíně, zde stojí čtyřkřídlý renesanční zámek z počátku 17. století, který je orientován podle světových stran. Po požáru roku 1915 byl obnoven a v 60. letech restaurován pro sídlo muzea a galerie. Odtud trasa stoupá k „valašským pasekám“ roztroušené zástavbě v krajině U Pavelů a U Pivků. Nyní trasa klesá až do obce Bystřička odkud ovšem opět stoupá přes Dolní Zemaní a Lipí do valašské obce z 18. století Lázy s typickou dřevěnou zvoničkou. Trasa pokračuje ve stoupání až na vrchol Čečetkov 687 m n.m. a odtud klesá až do Hošťálkové. Zde můžete navštívit pamětní síň partyzánského odboje a empírově upravený zámek, který byl v závěru 2. světové války sídlem štábu 1.čs partyzánské brigády Jana Žižky. Čeká Vás poslední výstup k vrchu Křížový a poté už sjedete přes výletní letovisko Semetín zpět do Vsetína.


nahoru

II. Vsetín – Vartovna – Všemina – Chléviska – Vsetín

délka: 43,3 km

U vsetínského zimního stadionu začíná trasa asi deseti kilometrové stoupání, přes chráněnou přírodní památku Bečevná, až na vrchol Vartovna 651 m n.m. odkud je nádherný výhled do okolí. Pokračujete přes další vrch Tanečnice 601 m n.m. a rychle klesáte až do Vizovic. Vizovice se můžou pochlubit pozdně barokním monumentálním zámkem vybudovaným v letech 1750 – 1770 podle projektu stavitele F. A. Grimma v místě původního cisterciáckého kláštera Rosa Mariae z 13. století. K zámku patří francouzský a anglický park. V zámku je umístěna galerie nizozemských malířů. Ve Vizovicích se trasa stáčí zpět na Vsetín přes obec Chrastěšov, poblíž které je archeologické naleziště z doby velkomoravské říše. Projedete skrz obec Všemina s valašskou lidovou architekturou a před návratem ještě vyjedete na vrchol Vsetínského hřebene Chlévisku.

nahoru

LešnáIII. Zlín – Kašava - Kopná – Ondřejovsko – Fryšták - Zlín

délka: 52,4 km

Než se vydáte na trasu můžete si ve Zlíně prohlédnout čtyřkřídlý, původně renesanční zámek, později několikrát přestavován, dnes sídlo muzea, galerie a hotelu. Ze Zlína se vydáte přes rozcestí Pod Burešovem, Pod Štákovským vrškem a U Paloučku k větrnému mlýnu Větřáku, technické památce z let 1858 – 1860 a místa krásného rozhledu. Odtud přes obec Velíková a rozcestí Na Sýkorce do obce, která je připomínaná již ve 14. století Kašavy. Z Kašavy trasa opět stoupá na další vyhlídku Na Kopné. Pokračujete přes křižovatku turistických tras Nad Tisovým skrz obec Nivky Huťským polesím přes rozcestí Pod Kuželkem a Pod Oklukem k přírodní památce Ondřejovsko. Trasa Vás dále zavede do Fryštáku, městečka ze 13. století s farním kostelem a „Hrubou hospodou“. Z Fryštáku nezbývá než zamířit přes Dolní Ves a okolo Zbojnické studánky zpět do Zlína.

nahoru

IV. Zlín – Žeranovice - Hostýn – Lukov - Zlín

délka: 54,1 km

Trasa začíná u Zlínské stanice ČD směrem k turistické křižovatce Soudná, a přes Skálu do Žeranovic, starobylé osady se zbytky tvrze a novogotickým zámkem. Začnete stoupat přes Horní Lapač, okrajem obce Přílepy k rozcestí Pod Javorčím dál do obce Rusava. Zde můžete navštívit barokní a evangelický kostel, muzeum, nebo si jen prohlédnou lidovou architekturu obce s historií sahající do 17. století. Z Rusavy pokračujete ve stoupání na vyhlídku Grapy a dál přes Bukovinu až na Hostýn – dominantu kraje s rozhlednou 734,6 m n.m. Na tomto poutním místě najdete barokní chrám p. Marie, vodní kapli a křížové cesty. Vrátíte se zpět do Bukoviny a pokračujete na vyhlídku Skalný a na Holý Vrch. Odtud trasa klesá přes rozcestí Pod Oklukem a Na Písečném do obce Lukov, kde můžete najít zříceninu gotického hradu. Z Lukova dorazíte do Lešné kde jistě stojí za shlédnutí Zoologická zahrada v původně zámeckém parku, a poté se již trasa vrací zpět do Zlína.

nahoru

VsetínV. Zlín – Lípa - Všemina – Kašava - Ondřejovsko - Zlín

délka: 60 km

Ze Zlína trasa vyráží do Příluk a pokračuje přes Lípu do Zádveřic. Ze Zádveřic zamíříte kolem osady Raková k rozcestí U Matyášů. Odtud se dostanete do obce s valašskou lidovou architekturou Všeminy. Trasa pokračuje obcí Trnava kolem přírodní památky Jalovcová louka do Kašavy, kde stojí kostel sv. Kateřiny. Z Kašavy se vydáte kolem vrchů Třeskunov a Vančica na rozcestí U Juránků, Pod Kuelkem a Pod Oklukem a pokračujete k Lukovskému polesí okolo přírodní památky Ondřejovsko do Fryštáku. Z Fryštáku pak přes Dolní Ves a okolo Zbojnické studánky zpět do Zlína.

nahoru

VI. Bystřice pod Hostýnem – Hostýn – Troják – Rajnohovice – Tesák – Bystřice pod Hostýnem

délka: 39,5 km

V Bystřici pod Hostýnem stojí renesanční zámek , který vyl v letech 1765 – 68 barokně přestavěn podle projektu F.A. Grimma. K zámku patří zámecký park s památnými stromy a platanovým stromořadím. Odtud začíná trasa směrem na Bukovice odkud vyjedete na Hostýn, poutní místo s chrámem p. Mariae vodní kaplí, vrchol 734,6 s rozhlednou. Přejedete přes Holý vrch a dostanete se k rozcestí U tří kamenů, což byly hraniční kameny dělící bývalá panství Kelč, Bystřice pod Hostýnem a Lukov. Od bývalých hranic pokračujete přes lyžařský areál Tesák do rekreačního střediska Vlčanov kde je daleký výhled do okolí 750 m n.m. Pokračujete přes Rajnochovice, obec s lidovou architekturou, na turistickou křižovatku Pod Černou Bařinou. Odtud máte možnost zajet se podívat na zříceninu gotického hradu založeného začátkem 13. století. Bývalé sídlo loupeživých rytířů zbořené vojáky zemského hejtmana v r. 1451. Zpět do Bystřice pojedete v blízkosti chráněná území Kelčský Javorník a Pod Kozincem.

nahoru

jiný cykloregion

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
© 2005 by Greenways Travel Club, All rights reserved.