topbicycle - půjčovna kol
půjčovna kvalitních kol topbicycle - půjčovna kol
tel.: +420 777 291 661
e-mail:info@topbicycle.com
 
Půjčovna kol Mapy Přeprava zavazadel Asistenční služby Průvodci Doprovodné vozidlo Navigace GPS Rezervace ubytování Konzultace trasy
 
 
 
Naše  tipy
na cyklotrasy, ale kola Vám půjčíme kdekoli
TOP 5
1. Dunajská stezka
Passau - Wien
2. Greenways
Wien - Praha
3. Jantarová stezka Budapest - Krakow
4. Labská stezka
Praha - Drážďany
5.Wien - Krakow

 

Česká republika

V Pardubickém krajiKonzultace trasy > Cykloregiony >Východní Čechy - Pardubicko

Východní Čechy - Pardubicko

Pardubický kraj je krajem výrazných architektonických památek i přírodních krás – od podhůří Orlických hor a masivu Králického Sněžníku, přes romantickou oblast Svitavska a úrodné Polabí až k výběžkům Železných hor, Žďárských vrchů a Českomoravské vysočiny. V místech, kde se východní Čechy mění v západní Moravu, leží kraj mistrů české hudby – Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů. Historie osídlení této oblasti začala za vlády českého krále Přemysla Otakara II. Touto krajinou tehdy vedla obchodní cesta spojující Čechy s Moravou později nazývaná „Trstenická stezka“. Je k neuvěření kolik odkazů minulosti se zde dochovalo do dnešních dnů. K rekreaci lze využít velké množství turistických cest a nově značených cyklotras.

   
Jednodenní cyklotrasy:    
I. Litomyšl – Dolní Újezd – Sebranice – Polička – Borová – Nové Hrady - Litomyšl
délka: 68,3 km


II. Litomyšl – Moravice – Nové hrady – Budislav – Sebranice – Trstěnice – Benátky – Litomyšl
délka: 61 km


III. Litomyšl
– Vlčkov – Svinná - Kozlov – Strakov – Litomyšl
délka: 28 km


IV. Polička – Baldov – Jedlová – Korouhev – Sádek – Široký Dvůr – Polička
délka: 40 km


V. Polička – Sádek – Jimramov – Bystré – Rohozná – Radiměř – Polička
délka: 63 km


VI. Polička – Borová – Březiny – Kadov – Jimramov – Sádek – Polička
délka: 61 km


VII. Litomyšl - Čistá – Na Stráni – Svitavy – Radiměř – Polička – Sebranice – Dolní Újezd – Litomyšl
délka: 75 km

 

Nové HradyI. Litomyšl – Dolní Újezd – Sebranice – Polička – Borová – Nové Hrady - Litomyšl

délka: 68,3 km

Okruh vede po silnicích II. a III. třídy a lesních asfaltových cestách. Průjezd Nedošínským hájem je veden zčásti po nezpevněné lesní cestě. Trasa má výrazný kopcovitý charakter. Začíná v Litomyšli, kde můžete navštívit renesanční zámek vystavěný v letech 1568-1581, nyní zapsaný na seznam UNESCO, zámecký pivovar, v němž se narodil hudební skladatel Bedřich Smetana, či muzeum antického sochařství a architektury. V Dolním Újezdě stojí kostel sv. Martina, v Sebranicích kostel sv. Mikuláše. Po příjezdu do Poličky můžete shlédnou Barokní radnici s věží z let 1739-1744, projít se podél kamenných městských hradeb ze 14. století obepínající historické jádro města v délce 1220 m. Navštívit věž kostela sv. Jakuba – rodiště hudebního skladatele Bohuslava Martinů, nebo si odpočinout pod 22 m vysokým, bohatě zdobený Morovým sloupem z let 1727-1731. V úseku Polička – Borová Vás bude doprovázet lidová architektura. Zámek v Nových Hradech jedna z předních rokokových architektur představující tehdejší venkovské feudální sídlo z let 1773-1778. Před návratem do Litomyšle si můžete odpočinout v Nedošínském háji, původně panské oboře Vratička, počátkem 19. století upravené na romantický park s četnými pavilony.


nahoru

II. Litomyšl – Moravice – Nové hrady – Budislav – Sebranice – Trstěnice – Benátky – Litomyšl

délka: 61 km

Okruh vede po silnicích II. a III. třídy a lesních zpevněných cestách, má značně kopcovitý charakter. Po prohlídce Litomyšlských památek projedete Nedošínským hájem přes obce Moravice a Újezdec k Růžovému paloučku, porostlém zvláštním druhem stepních růží. K tomuto pozemku se váže řada pověstí mj. místo loučení pobělohorských exulantů s vlastí. Roku 1921 zde byl odhalen pomník památce českých bratří a J. A. Komenského. Pokračujete přes Nové Hrady s rokokovým zámkem, odtud podél chráněné území Maštale, přes Budislav do Lubné k Lubenské myslivně a dál do Sebranic. Za Sebranicemi na Vás čeká odpočívadlo Vysoký les, poblíž je chráněného území sněženek. Odtud trasa pokračuje kolem vrchu Haryška do Trstěnice, a přes obce Čistá a Benátky zpět do Litomyšle.

LitomyšlIII. Litomyšl – Vlčkov – Svinná - Kozlov – Strakov – Litomyšl

délka: 28 km

Okruh směřuje na Kozlovskou rozhlednu, kopcovitá trasa vede po polních a lesních nezpevněných i zpevněných cestách a po místních asfaltových komunikacích a silnicích III. třídy. Z Litomyšle trasa vyjíždí směrem na osadu Rasovna, kolem vrchu Hlavňov a přes Podrybník do obce Němčice. Odtud pokračujete obcemi Vlčkov, Člupek a Svinná do Kozlova. Tato víska je spojená s dílem malíře Maxe Švabinského, v chaloupce rodiny Vejrychovy si můžete prohlédnou originální malbu v rostlinném ornamentu. V chaloupce se nacházejí mnohé autentické dokumenty ze života a práce umělce. Na Kozlovském kopci 601 m n.m. stojí typizovaná telekomunikačně-vyhlídková věž. Po vyhlídce se trasa vrací okolo Zlaté studánky, skrz obec Strakov do Litomyšle.


nahoru


IV. Polička – Baldov – Jedlová – Korouhev – Sádek – Široký Dvůr – Polička

délka: 40 km

Kopcovitá trasa vede převážně po silnicích II. a III. třídy a po místních a lesních asfaltových komunikacích. V Poličce můžete shlédnou Barokní radnici s věží z let 1739-1744, projít se podél kamenných městských hradeb ze 14. století obepínající historické jádro města v délce 1220 m. Navštívit věž kostela sv. Jakuba – rodiště hudebního skladatele Bohuslava Martinů, nebo si odpočinout pod 22 m vysokým, bohatě zdobený Morovým sloupem z let 1727-1731. Okruh směřuje podél Baldeckého potoka přes Modřec do Baldova pod Baldských vrchem 692 m n.m. Zde bývaly lesní lázně, a dál přes soustavu chovných rybníku do Jedlové. Tady si prohlédnete kostel navštívení P. Marie se zvonicí, a pokračujete do Korouhve. V Korouhvi stojí kostel sv. Petra a Pavla, vzácná samostatná zvonice s dřevěným patrem na krakorcích a kostnice s oltářem s kostí ze 17. století. Z Korouhve okruh vede do Obce Sádek a Kamenec u Poličky, odkud se můžete vrátit zpět do Poličky, nebo pokračovat do Širokého Dolu a navštívit kostel sv. Jana Křtitele. Odtud obloukem do osady Střížec a okolo Velkého vrchu 604m n.m. zpět do Poličky.


nahoru


V. Polička – Sádek – Jimramov – Bystré – Rohozná – Radiměř – Polička

délka: 63 km

Celý okruh je vyznačený, vede po silnicích II. a III. třídy a místních zpevněných komunikacích. Trasa má velmi kopcovitý charakter. Začíná cestou z Poličky do Sádku, osadou s lidovou architekturou – selskými roubenými staveními. Ty můžete vidět také po příjezdu do Borovnice. Z Borovnice pokračujete do Jimramova, tady je umístěna novogotická hrobka rodiny Belcrediů, Kostel narození Panny Marie v barokní úpravě z let 1707-1715, s věží z roku 1506 a Síň rodáků s expozicí historie Jimramova a jeho slavných rodáků – J. Karafiáta, bratří Mrštíků či K. Slavíčkovi. Z Jimramova zamíříte do Bystré kde, zde stojí renesanční zámek s arkádami a sgrafitti postaven v letech 1586-90. Můžete navštívit Brtounovu chaloupku, minimuzeum s expozicí ševcovského řemesla a lidového umění. Od Bystré se vydáte na hrad Svojanov, raně gotický hrad ze 13. století jemuž vévodí hlásná věž a obranný systém. Trasa se vrací přes obce Rohozná, na jejím severním konci se můžete zastavit na vyhlídku do kraje, a Radiměř zpět do Poličky.


nahoru


PoličkaVI. Polička – Borová – Březiny – Kadov – Jimramov – Sádek – Polička

délka: 61 km

Okruh vede po silnicích II. a III. třídy a lesních asfaltových cestách. Trasa má velmi kopcovitý charakter s mnoha úseky s prudkým a dlouhým stoupáním a klesáním. Po celé trase Vás bude doprovázet lidová architektura. Z Poličky trasa vyjíždí do Borové za kterou vjedete do chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Poté trasa směřuje přes osadu Pustá Rybná ke skalním útvarům Čtyři palice a Malinská skála, tady je možné udělat si odbočky k dalším skalním útvarům v této oblasti. Dál zamíříte přes obce Kadov, Sněžné a Líšná k zřícenině hradu Štarkov 679m n.m., což jsou pozůstatky hradu z konce 14. století rozbořeného coby sídlo loupeživého rytíře. Součást přírodní památky „Štarkov“ tvořené rulovými skalními útvary a balvanitými sutěmi v okolí zříceniny. Odtud pojedete do Jimramova, rodného města J. Karafiáta. Při cestě zpět do Poličky budete sledovat hranice CHKO Žďárské vrchy.


nahoru


VII. Litomyšl - Čistá – Na Stráni – Svitavy – Radiměř – Polička – Sebranice – Dolní Újezd –
Litomyšl

délka: 75 km

Okruh vede po silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a lesních zpevněných cestách.Trasa má kopcovitý charakter, a začíná v Litomyšli, kde můžete navštívit renesanční zámek vystavěný v letech 1568-1581, nyní zapsaný na seznam UNESCO, zámecký pivovar, v němž se narodil hudební skladatel Bedřich Smetana, či muzeum antického sochařství a architektury.Vydáte se k osadě Čistá a k severnímu konci obce Trstěná. Odtud cesta stoupá přes výhled na Brlence, okolo Sněžníku až na vrch Na Stráni 585 m n.m. a pokračujete do Svitav. Ze Svitav projedete úsek Hradec nad Svitavou – Radiměř, odkud je krásny výhled do kraje.Z Radiměř trasa začíná opět stoupat a nevyšší bod trasy dosáhnete kousek před obcí Pomezí a sjedete až do Poličky. V Poličce můžete vystoupat na věž kostela sv. Jakuba, či kousek za Poličkou na Velký vrch 604m n.m.. Poté zamíříte do Sebranic s kostelem sv. Mikuláše a přes další úsek s krásným rozhledem dojedete do Dolního Újezdu, kde stojí kostel sv. Martina. Trasa, která od Velkého vrchu v podstatě stále klesá Vás přes Osík vrátí zpět do Litomyšle.


nahoru

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 


 
© 2005 by Greenways Travel Club, All rights reserved.