topbicycle - půjčovna kol
- půjčovna kol topbicycle - půjčovna kol
tel. / fax:+420 519 513 746
e-mail:info@topbicycle.com
 
Půjčovna kol Mapy Přeprava zavazadel Asistenční služby Průvodci Doprovodné vozidlo Navigace GPS Rezervace ubytování Konzultace trasy
 
 
 

Vyzkoušejte
Sestavte si 
cenu Vašeho cyklovýletu

Naše  tipy
na cyklotrasy, ale kola Vám půjčíme kdekoli
TOP 5
1. Dunajská stezka
Passau - Wien
2. Greenways
Wien - Praha
3. Jantarová stezka Budapest - Krakow
4. Labská stezka
Praha - Drážďany
5.Wien - Krakow

 

Česká republika

V Pardubickém krajiKonzultace trasy > Cykloregiony >Východní Čechy - Pardubicko

Východní Čechy - Pardubicko

Pardubický kraj je krajem výrazných architektonických památek i přírodních krás – od podhůří Orlických hor a masivu Králického Sněžníku, přes romantickou oblast Svitavska a úrodné Polabí až k výběžkům Železných hor, Žďárských vrchů a Českomoravské vysočiny. V místech, kde se východní Čechy mění v západní Moravu, leží kraj mistrů české hudby – Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů. Historie osídlení této oblasti začala za vlády českého krále Přemysla Otakara II. Touto krajinou tehdy vedla obchodní cesta spojující Čechy s Moravou později nazývaná „Trstenická stezka“. Je k neuvěření kolik odkazů minulosti se zde dochovalo do dnešních dnů. K rekreaci lze využít velké množství turistických cest a nově značených cyklotras.

   
Jednodenní cyklotrasy:    
I. Litomyšl – Dolní Újezd – Sebranice – Polička – Borová – Nové Hrady - Litomyšl
délka: 68,3 km


II. Litomyšl – Moravice – Nové hrady – Budislav – Sebranice – Trstěnice – Benátky – Litomyšl
délka: 61 km


III. Litomyšl
– Vlčkov – Svinná - Kozlov – Strakov – Litomyšl
délka: 28 km


IV. Polička – Baldov – Jedlová – Korouhev – Sádek – Široký Dvůr – Polička
délka: 40 km


V. Polička – Sádek – Jimramov – Bystré – Rohozná – Radiměř – Polička
délka: 63 km


VI. Polička – Borová – Březiny – Kadov – Jimramov – Sádek – Polička
délka: 61 km


VII. Litomyšl - Čistá – Na Stráni – Svitavy – Radiměř – Polička – Sebranice – Dolní Újezd – Litomyšl
délka: 75 km

 

Nové HradyI. Litomyšl – Dolní Újezd – Sebranice – Polička – Borová – Nové Hrady - Litomyšl

délka: 68,3 km

Okruh vede po silnicích II. a III. třídy a lesních asfaltových cestách. Průjezd Nedošínským hájem je veden zčásti po nezpevněné lesní cestě. Trasa má výrazný kopcovitý charakter. Začíná v Litomyšli, kde můžete navštívit renesanční zámek vystavěný v letech 1568-1581, nyní zapsaný na seznam UNESCO, zámecký pivovar, v němž se narodil hudební skladatel Bedřich Smetana, či muzeum antického sochařství a architektury. V Dolním Újezdě stojí kostel sv. Martina, v Sebranicích kostel sv. Mikuláše. Po příjezdu do Poličky můžete shlédnou Barokní radnici s věží z let 1739-1744, projít se podél kamenných městských hradeb ze 14. století obepínající historické jádro města v délce 1220 m. Navštívit věž kostela sv. Jakuba – rodiště hudebního skladatele Bohuslava Martinů, nebo si odpočinout pod 22 m vysokým, bohatě zdobený Morovým sloupem z let 1727-1731. V úseku Polička – Borová Vás bude doprovázet lidová architektura. Zámek v Nových Hradech jedna z předních rokokových architektur představující tehdejší venkovské feudální sídlo z let 1773-1778. Před návratem do Litomyšle si můžete odpočinout v Nedošínském háji, původně panské oboře Vratička, počátkem 19. století upravené na romantický park s četnými pavilony.


nahoru

II. Litomyšl – Moravice – Nové hrady – Budislav – Sebranice – Trstěnice – Benátky – Litomyšl

délka: 61 km

Okruh vede po silnicích II. a III. třídy a lesních zpevněných cestách, má značně kopcovitý charakter. Po prohlídce Litomyšlských památek projedete Nedošínským hájem přes obce Moravice a Újezdec k Růžovému paloučku, porostlém zvláštním druhem stepních růží. K tomuto pozemku se váže řada pověstí mj. místo loučení pobělohorských exulantů s vlastí. Roku 1921 zde byl odhalen pomník památce českých bratří a J. A. Komenského. Pokračujete přes Nové Hrady s rokokovým zámkem, odtud podél chráněné území Maštale, přes Budislav do Lubné k Lubenské myslivně a dál do Sebranic. Za Sebranicemi na Vás čeká odpočívadlo Vysoký les, poblíž je chráněného území sněženek. Odtud trasa pokračuje kolem vrchu Haryška do Trstěnice, a přes obce Čistá a Benátky zpět do Litomyšle.

LitomyšlIII. Litomyšl – Vlčkov – Svinná - Kozlov – Strakov – Litomyšl

délka: 28 km

Okruh směřuje na Kozlovskou rozhlednu, kopcovitá trasa vede po polních a lesních nezpevněných i zpevněných cestách a po místních asfaltových komunikacích a silnicích III. třídy. Z Litomyšle trasa vyjíždí směrem na osadu Rasovna, kolem vrchu Hlavňov a přes Podrybník do obce Němčice. Odtud pokračujete obcemi Vlčkov, Člupek a Svinná do Kozlova. Tato víska je spojená s dílem malíře Maxe Švabinského, v chaloupce rodiny Vejrychovy si můžete prohlédnou originální malbu v rostlinném ornamentu. V chaloupce se nacházejí mnohé autentické dokumenty ze života a práce umělce. Na Kozlovském kopci 601 m n.m. stojí typizovaná telekomunikačně-vyhlídková věž. Po vyhlídce se trasa vrací okolo Zlaté studánky, skrz obec Strakov do Litomyšle.


nahoru


IV. Polička – Baldov – Jedlová – Korouhev – Sádek – Široký Dvůr – Polička

délka: 40 km

Kopcovitá trasa vede převážně po silnicích II. a III. třídy a po místních a lesních asfaltových komunikacích. V Poličce můžete shlédnou Barokní radnici s věží z let 1739-1744, projít se podél kamenných městských hradeb ze 14. století obepínající historické jádro města v délce 1220 m. Navštívit věž kostela sv. Jakuba – rodiště hudebního skladatele Bohuslava Martinů, nebo si odpočinout pod 22 m vysokým, bohatě zdobený Morovým sloupem z let 1727-1731. Okruh směřuje podél Baldeckého potoka přes Modřec do Baldova pod Baldských vrchem 692 m n.m. Zde bývaly lesní lázně, a dál přes soustavu chovných rybníku do Jedlové. Tady si prohlédnete kostel navštívení P. Marie se zvonicí, a pokračujete do Korouhve. V Korouhvi stojí kostel sv. Petra a Pavla, vzácná samostatná zvonice s dřevěným patrem na krakorcích a kostnice s oltářem s kostí ze 17. století. Z Korouhve okruh vede do Obce Sádek a Kamenec u Poličky, odkud se můžete vrátit zpět do Poličky, nebo pokračovat do Širokého Dolu a navštívit kostel sv. Jana Křtitele. Odtud obloukem do osady Střížec a okolo Velkého vrchu 604m n.m. zpět do Poličky.


nahoru


V. Polička – Sádek – Jimramov – Bystré – Rohozná – Radiměř – Polička

délka: 63 km

Celý okruh je vyznačený, vede po silnicích II. a III. třídy a místních zpevněných komunikacích. Trasa má velmi kopcovitý charakter. Začíná cestou z Poličky do Sádku, osadou s lidovou architekturou – selskými roubenými staveními. Ty můžete vidět také po příjezdu do Borovnice. Z Borovnice pokračujete do Jimramova, tady je umístěna novogotická hrobka rodiny Belcrediů, Kostel narození Panny Marie v barokní úpravě z let 1707-1715, s věží z roku 1506 a Síň rodáků s expozicí historie Jimramova a jeho slavných rodáků – J. Karafiáta, bratří Mrštíků či K. Slavíčkovi. Z Jimramova zamíříte do Bystré kde, zde stojí renesanční zámek s arkádami a sgrafitti postaven v letech 1586-90. Můžete navštívit Brtounovu chaloupku, minimuzeum s expozicí ševcovského řemesla a lidového umění. Od Bystré se vydáte na hrad Svojanov, raně gotický hrad ze 13. století jemuž vévodí hlásná věž a obranný systém. Trasa se vrací přes obce Rohozná, na jejím severním konci se můžete zastavit na vyhlídku do kraje, a Radiměř zpět do Poličky.


nahoru


PoličkaVI. Polička – Borová – Březiny – Kadov – Jimramov – Sádek – Polička

délka: 61 km

Okruh vede po silnicích II. a III. třídy a lesních asfaltových cestách. Trasa má velmi kopcovitý charakter s mnoha úseky s prudkým a dlouhým stoupáním a klesáním. Po celé trase Vás bude doprovázet lidová architektura. Z Poličky trasa vyjíždí do Borové za kterou vjedete do chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Poté trasa směřuje přes osadu Pustá Rybná ke skalním útvarům Čtyři palice a Malinská skála, tady je možné udělat si odbočky k dalším skalním útvarům v této oblasti. Dál zamíříte přes obce Kadov, Sněžné a Líšná k zřícenině hradu Štarkov 679m n.m., což jsou pozůstatky hradu z konce 14. století rozbořeného coby sídlo loupeživého rytíře. Součást přírodní památky „Štarkov“ tvořené rulovými skalními útvary a balvanitými sutěmi v okolí zříceniny. Odtud pojedete do Jimramova, rodného města J. Karafiáta. Při cestě zpět do Poličky budete sledovat hranice CHKO Žďárské vrchy.


nahoru


VII. Litomyšl - Čistá – Na Stráni – Svitavy – Radiměř – Polička – Sebranice – Dolní Újezd –
Litomyšl

délka: 75 km

Okruh vede po silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a lesních zpevněných cestách.Trasa má kopcovitý charakter, a začíná v Litomyšli, kde můžete navštívit renesanční zámek vystavěný v letech 1568-1581, nyní zapsaný na seznam UNESCO, zámecký pivovar, v němž se narodil hudební skladatel Bedřich Smetana, či muzeum antického sochařství a architektury.Vydáte se k osadě Čistá a k severnímu konci obce Trstěná. Odtud cesta stoupá přes výhled na Brlence, okolo Sněžníku až na vrch Na Stráni 585 m n.m. a pokračujete do Svitav. Ze Svitav projedete úsek Hradec nad Svitavou – Radiměř, odkud je krásny výhled do kraje.Z Radiměř trasa začíná opět stoupat a nevyšší bod trasy dosáhnete kousek před obcí Pomezí a sjedete až do Poličky. V Poličce můžete vystoupat na věž kostela sv. Jakuba, či kousek za Poličkou na Velký vrch 604m n.m.. Poté zamíříte do Sebranic s kostelem sv. Mikuláše a přes další úsek s krásným rozhledem dojedete do Dolního Újezdu, kde stojí kostel sv. Martina. Trasa, která od Velkého vrchu v podstatě stále klesá Vás přes Osík vrátí zpět do Litomyšle.


nahoru

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 


 
© 2005 by Greenways Travel Club, All rights reserved.