topbicycle - půjčovna kol
půjčovna kvalitních kol topbicycle - půjčovna kol
tel.: +420 777 291 661
e-mail:info@topbicycle.com
 
Půjčovna kol Mapy Přeprava zavazadel Asistenční služby Průvodci Doprovodné vozidlo Navigace GPS Rezervace ubytování Konzultace trasy
 
 
 
Naše  tipy
na cyklotrasy, ale kola Vám půjčíme kdekoli
TOP 5
1. Dunajská stezka
Passau - Wien
2. Greenways
Wien - Praha
3. Jantarová stezka Budapest - Krakow
4. Labská stezka
Praha - Drážďany
5.Wien - Krakow

 

Česká republika

Český KrumlovKonzultace trasy > Cykloregiony >Jižní Čechy - Šumava

Jižní Čechy - Šumava

Šumava je více jak 100 kilometrů dlouhé, nádherné pohoří při hranici České republiky s Rakouskem a SRN. V roce 1991 byla pro svoje výjimečné přírodní hodnoty vyhlášena národním parkem, a již v roce 1990 jí byl světovou organizací UNESCO přiznán statut biosférické rezervace.
Šumava skýtá velkolepé možnosti pro turistiku, pracovníci NP udržují stovky kilometrů turistických cest, budují přístřešky, informační tabule, přírodní poznávací okruhy na obou stranách hranice. Komunikace pro cykloturistiku jsou ve velmi dobrém stavu a na kole je možno se dostat k mnoha lákavým cílům. Pracovníci NP vytipovali a vyznačili nádherné trasy.

   
Jednodenní cyklotrasy:    

I. Domažlice – Česká Kubice – Furth im Wald – Kdyně – Domažlice
délka:61 km

II. Churáňov – Kvilda – pramen Vltavy – Bučina – Knížecí Pláně – Polka, Borová Lada – Chalupská slať
délka: 47,2 km

III. Netolice – Grejnarov – Vodice – Smědeč – Kuklov – České chalupy – Holašovice – Dobčice – Babice – Netolice
délka: 43 km

IV. Železná Ruda – Laka – Nová Hůrka – Staré Hutě – Starý Brunst – Nový Brunst
délka: 36,4 km

V. Hartmanice – Staré Hutě – Laka – Gsenget – Prášily – Prášilské jezero – Poledník – Stodůlky – Dobrá Voda – Hartmanice
délka: 56,7 km

VI. Srní – Vchynicko-tetovský plavební kanál – Antýgl – Vydra – Modrava – Roklanský potok – Poledník – Nová Studnice - Srní
délka: 47 km

VII. Srní – Vchysnicko-tetovský kanál – Tříjezerní slať – Modrava – Březník – Filipova Huť – Kvilda – Horská Kvilda – Zhůřské slatě – Otava – Čeňkova pila
délka: 57,6 km

 

I. Domažlice – Česká Kubice – Furth im Wald – Kdyně – Domažlice

délka:61 km

Projedete se Historickým centrem Domažlic sjedete do Pasečnice, kde můžete odbočit do Babylonu na přírodní koupání. Projedete Českou Kubicí a přes Ovčí vrch na hranice pro pěší a turisty (Ovčí vrch/Schafberg) do Německa. Otevře se pěkný pohled na Furth im Wald. Za tímto městem čeká pohodlná jízda lehce zvlněnou krajinou až na další hraniční přechod Všeruby/Eschlkam. Pojedete Všerubských průsmykem, který odděluje Šumavu od Českého lesa, kolem Všerubského rybníka přes Hájek. Po pravé straně leží poutní barokní kostel sv. Anna – Tanaberk z doby po r. 1712. Pokračujete přes Kout na Šumavě a Mrákov. U obce Smolov je po pravé straně slovanské hradiště z 10.-12. stol. Tuhošť. Na konec kolem Smolovského rybníka zpět do Domažlic.

nahoru

HolašoviceII. Churáňov – Kvilda – pramen Vltavy – Bučina – Knížecí Pláně – Polka, Borová Lada – Chalupská slať

délka: 47,2 km

Trasa Vás zavede k místu, které bylo 40 let nepřístupné, protože leželo v hraničním pásmu. Je považováno za pramen řeky Vltavy. Začnete v Churáňově ze kterého vystoupíte lesem na silnici do Kvildy.odtud se pustíte do údolí Teplé Vltavy a po necelých 6 kilometrech proti vodě dorazíte k prameni Vltavy. Pokračujete přes kopeček na Bučinu kde Vás čeká jízda převážně otevřeným terénem luk a pastvin na Knížecí Pláně. Po jízdě přes údolí řeky, a projetí Borové Lady stanete u Chalupské slati. Zde se můžete projít po dřevěném chodníčku k největšímu a nejkrásnějšímu rašelinnému rybníčku. Poté se vrátíte přes Nové Hutě do Churáňova.

III. Netolice – Grejnarov – Vodice – Smědeč – Kuklov – České chalupy – Holašovice – Dobčice – Babice – Netolice

délka: 43 km

Výlet k perle českého selského baroka začíná u Netolických rybníků mírným stoupáním k lesnatým kopečkům Blanského lesa. Pozvolnými sjezdy se dostáváme přímo mezi malebné štíty selských chalup v Holašovicích. Fyzicky nenáročná cyklotrasa vede kolem rybníků Mnich a Podrouže, do Vodice. Za těmi je přírodní památka Koubovský rybník, je to slatinná louka s významnou květenou. Přes obce Smědeček a Smědeč přijedete do Kuklova, kde jsou v lese nevelké zbytky královského hradu, zřícenina pozdně gotického kláštera a chrám sv. Ondřeje. Projedete Chráněnou krajinnou oblastí Blanský les kolem vrcholu Vlčí kopec (751m). Pokračujete po červené značce kolem přírodní rezervace Vysoká Běry, okolo vrcholu Vysoký kořen a dostanete se do obce Holašovice – památku UNESCO. Je zde téměř stoprocentně dochovaný středověký systém řazení usedlostí se štítovými průčelími obytných domů a sýpek, propojených ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy do návesního prostoru. Při návratu pokračujete přes Dobčece, kde můžete vidět kapličku z r. 1842 a lidové stavby z 19. stol. Projedete přes Chvalovice, Babice a vrátíte se zpět do Netolic.

nahoru

 

IV. Železná Ruda – Laka – Nová Hůrka – Staré Hutě – Starý Brunst – Nový Brunst

délka: 36,4 km

Jezírko Laka je vděčným cílem většiny výletníků, kteří navštívili tento kot Šumavy. Z Železné Rudy vyrazíte směrem na Debrník odkud trasa pokračuje přibližně pěti kilometrovým stoupáním do sedla mezi Polomem a Plesnou, odkud je naopak sjezd k bývalé Hůrce ( hrobka rod. Abelů). K jezírku Laka trasa opět asi dva kilometry stoupá. Od jezírka Vás až k Nové Hůrce čeká jízda z kopce, a pak pohodlnou jízdou silničkami do Starých Hutí, údolím prvních kilometrů říčky Křemelné přes Starý a Nový Brunst. Ukázkově hladkým asfaltem dojedete na rozcestí silnic a vyberete si ze dvou možností k návratu do Železné Rudy.

nahoru

Zámek v Českém KrumlověV. Hartmanice – Staré Hutě – Laka – Gsenget – Prášily – Prášilské jezero – Poledník – Stodůlky – Dobrá Voda – Hartmanice

délka: 56,7 km

Trasa tohoto dlouhého okruhu spojuje mnoho turistických lákadel, ale patří mezi náročnější jak po stránce fyzické tak z hlediska stavu jízdního kola. Z Hartmanic vyjedete silničkou, směřující do údolí Pstružného potoka a jím na rozcestí Staré Hutě. Přehoupnete se přes úbočí Vysokého hřbetu, sjedete na silnici a vydáte se směrem na Prášily.Přejedete přes právě zrozenou říčku Křemelnou a za chvíli budete stoupat, zprvu otevřenou krajinou – prostorem bývalé střelnice, pak lesem. Poté sjedete na mostek přes Jezerní potok a opět vystoupáte až ke kapli na bývalé Hůrce, odtud ještě asi dva kilometry do kopce k jezeru Laka. Od Laky strmě k rozcestí Zlatý stoleček, přes sedlo Ždánidel a Hubačovou cestou do bývalých Horních Ždánidel. Poté sjedete až do Prášil, za kterými popojedete silnicí na rozcestí Gruberg a dál velkým stoupáním k Prášilskému jezeru. Zpět na údolní cestu a tou stezka stoupá stále strměji až na předěl a dál na Poledník. Odtud se vrátíte na předěl, úbočím Jezerního hřbetu začne klesání a za chvíli jste na silnici u Velkého Boru . Nyní se přes území bývalé vojenské střelnice Stodůlky vyškrábete posledním stoupáním úbočím Křemelné na Malý Babylon a pak po značené CT sjedete do Dobré Vody. Zbývá se dostat po frekventovanější silnici až do Hartmanic.

nahoru


VI. Srní – Vchynicko-tetovský plavební kanál – Antýgl – Vydra – Modrava – Roklanský potok – Poledník – Nová Studnice - Srní

délka: 47 km

Ze Srní se nabízí okruh který obkružuje vrchy Sedelský a Spálený. Projedete kolem akumulační nádrže, nahlédnete do území kaňonu Křemelné. Okruh částečně vede podél Vchynicko-tetovského kanálu. Vyjedete na silnici v místě, kde ji kanál kříží a pokračujete proti jeho toku. S vodou po pravé straně se dostanete pohodlnou cestou nad Antýgl, mostem přes Vydru až do Antýglu a za Antýglem dál po silnici proti Vydře až do Modravy. Z Modravy Vás čeká úsek širokým údolím Roklanského potoka, minimálním převýšením Rybárenské slati až k rozcestí Rybárna. Pokračujete k Javoří pile odkud začíná zdolání Poledníku. Na Poledník pojedete Javoří cestou kde za rozcestím Vaňkova cesta odbočíte na Předěl. Odtud na vrchol Poledníku. Cesta zpět je převážně z kopce přes Novou Studnici pohodlně až do Srní.

nahoru

VII. Srní – Vchysnicko-tetovský kanál – Tříjezerní slať – Modrava – Březník – Filipova Huť – Kvilda – Horská Kvilda – Zhůřské slatě – Otava – Čeňkova pila

délka: 57,6 km

Ze Srní vyrazíte přes rozcestí Staré Srní a Pod Kostelním vrchem k Vchynicko-tetovskému plavebnímu kanálu, podél kterého pojedete asi dva a půl kilometru. Poté zabočíte do náročného stoupání k rozcestí Pod Oblíkem, odtud přes Rybárnu a Tříjezerní slati projížďkou podél Rokladského potoka do Modravy. Z Modravy údolím Modravského potoka, který Vás povede proti proudu až k prameni na Březník. Okruh vede asi dva kilometry na rozcestí Na Ztraceném odkud je asfaltová cesta až do Filipovy Hutě. Po silnici pokračujete do Kvildy, a opět silnicí s Kvildy směrem do Horské Kvildy k rozcestí U Daniela. Cestou můžete nahlédnout do Jezerní slatě. Trasa Vás povede po okraji Zhůřských slatí a vypustí Vás z lesa na Zhůří. Stačí vystoupat na Huťskou horu a otevře se pohled do hor. Sjedete až do údolí Otavy a zbývá silnicí vyšlápnout zpět do Srní přes Čeňkovu pilu.

nahoru

   
   
   
   
   
   
   
 
 
 


 
© 2005 by Greenways Travel Club, All rights reserved.